Ακαδημαϊκή προσέγγιση


Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν διασκεδάζουν κάνοντας κάτι που τους ενδιαφέρει.