Για να υπολογίσετε τα μόρια σας πατήστε Ο εξωτερικός σύνδεσμος ανοίγει σε νέα καρτέλα ή νέο παράθυροεδώ